داره می‌کشه به پنالتی. پنالتی شانسیه. بردنش هم اصلاً به اندازه بردن تو بازی حال نمیده.