من اینجا دارم از استرس می‌میرم. بازیکنای بدبخت چه حسی دارن اونجا!