خدایی آبروریزی شد! هر کدومشون بره بالا زشته این طوری :))
:))) ‎· Horizon