فرانسه واقعاً داره با ۱۱ نفر بازی می‌کنه؟ همه جای زمین هستن که :))