منم هیـــچ تلاشی نکردم شفاف‌سازی کنم. دلیلی هم نداره.