اتاق کنترل مأموریت #جونو، لحظه‌ای که این کاوشگر با موفقیت وارد مدار #مشتری شد! https://t.co/PtpGxcYQg3