نمی‌تونم صبر کنم تا عکس‌ها و اطلاعات جونو از مشتری برسه!