لوگوی گوگل به مناسبت قرار گرفتن #جونو در مدار #مشتری. ایموجی می‌فرسته :)) https://t.co/x2xaTbcUPx