گذاشتن دکمه‌ها سرجاشون بعد از تمیز کردن کیبورد، مثل درست کردن پازل می‌مونه. https://t.co/ACcsjLanUh