‌@aliereza حساب مردم و حکومت جداست. ما که خودمون حکومتیمون این مدلیه باید بهتر درک کنیم اینو. مردم بی‌گناه دارن می‌میرن.