#پرتغال اولین تیمیه که هیچ بازی‌ای رو تو ۹۰ دقیقه نبرده و به نیمه‌نهایی یورو رسیده!