پرتغال کلاً دفاع می‌کنه و منتظرن رو ضدحمله گل بزنن یا پنالدوشون پنالتی بگیره.