آلمانی که بعد از ۱۸ تا پنالتی تونست از ایتالیا رد بشه بایدم این بلا سرش بیاد :))