اینا چرا ادای ایسلندی‌ها رو در میارن؟ خزش نکنید بابا!