بعضی از طرفدارای آلمان بدجوری سوختن دارن به ایتالیایی‌ها حمله می‌کنن! بابا این فرانسه بود. فقط رنگ لباس‌ها یکی بود :))