در مرکز شهر #دالاس آمریکا حین راهپیمایی در اعتراض به رفتار پلیس آمریکا با سیاه‌پوستان، تیراندازی و درگیری شده.