درگیری در مرکز شهر #دالاس آمریکا! https://t.co/3ML8uJNXlW