لعنت به این محدودیت توییتر که برای این که یه چیزی رو جا بدی این قدر باید از متن بزنی که آخرش یه چیز ناقص و نصفه نیمه میشه.