ده دقیقه اول Lara Croft: Tomb Raider رو دیدم. عجب فیلم افتضاحیه. نمی‌دونم چقدر دیگه می‌تونم تحمل کنم تا بی‌خیالش بشم.