یکی از بدترین فیلم‌هایی که تا حالا دیدم. واقعاً ضعیف!