بعد جالبه که به نظر می‌رسه اصلاً نفهمیده اصل قضیه چیه! یعنی انگار داره موافقت می‌کنه ولی آخرش اون طوری نوشته :))