این اکانت @hafezeshirazi13 یکی از عکس‌های من از حافظیه رو برداشته گذاشته عکس پروفایل! عجب!