دراز کشیدم تو تخت، از توییتر میرم فیس‌بوک، از فیس‌بوک میام توییتر. حال هم ندارم برم ناهار آماده کنم.