ممنون از همه بابت پیشنهادها. بیسکوئیت خیلی خوب بود. خورد. لازم هم نبود غذا بریزیم تو دهنش. بر خلاف تصور این قدر بزرگ هست که نوک بزنه.