فعلاً قدیمی‌ها رو این زیر ریپلای می‌کنم که همه یه جا باشن.