اگه دروازه فرانسه رو بیارن بذارن نیمه زمین بازی جذاب‌تر میشه.