این حرف هنرمندا که اگه می‌خواید برای مراسم کیارستمی بیاید برای مراسم بیاید نه سلفی گرفتن کجاش بد بود که ملت این قدر بهشون حمله کردن؟