بعضی‌ها هم همچین بهشون برخورده که یعنی ما خودمون نمی‌فهمیم؟ فهم و شعور شما شاید خیلی بالا باشه، اما مال بعضی‌ها نیست! باید گفت بهشون!