بعضی‌ها روی هر توییت بی‌ربطی هش‌تگ می‌زنن. فکر نمی‌کنم ترند شدن تنها وقتی محتوایی نداره دردی رو دوا کنه! https://t.co/L77iBTI0JV