من هنوز نفهمیدم چرا یه عده می‌نویسن ادد. https://t.co/eSewe9cHqZ