بخش اول پایان‌نامه، یعنی مقدمه، سخت‌ترین قسمتشه. ازش که رد شی می‌افتی رو دور. ولی تا ازش رد شی پیر میشی!