بعضی وقت‌ها آدم از ایرانی بودنش خجالت‌زده میشه. بدبختی اینه که کشورت هر چی هم قشنگ باشه آخرش با همین حماقت‌ها شناخته میشه. اینا میشن خبر.