دیوید #کامرون رسماً از نخست‌وزیری #بریتانیا کنار رفت و ترزا می جایگزینش میشه. کسی که نمیشه تصمیم گرفت اون بدتره یا کامرون!