تازه فهمیدم Pokemon Go رو همون شرکتی ساخته که Ingress رو ساخته بود.یه کپی کامله از Ingress.هوشمندانه از Pokemon استفاده کردن برای جلب مشتری!