از گوگل ایمیل زدن بیا برای کار اپلای کن. برای Internship اپلای کرده بودم. https://t.co/oUtHEjWkF3
تبریک :) ‎· Horizon