از زمان دبیرستان آرزوم بود یه روز برم گوگل. از پارسال هدف عوض شد و افتادم تو فکر استارتاپ زدن. الان افتادم تو شک که اپلای کنم یا نه.
شک برای چی ؟ ‎- Horizon
استارتاپ رو برو جلو. شک نکن. ایده خواستی و یا کمک فکری باهام در ارتباط باش :دی ‎- Mamad
اپلای کن ‎- Assal