اون باغچه هم همه جور سبزیجاتی توش پیدا میشه! و یه نیمکت رو به غروب. عالی!