چقدر بات تو اینستاگرام زیاد شده! هر عکسی که میذارم چند تا بات فالو می‌کنن. به خاطر هش‌تگ‌هاست.