این کانال‌های مسخره تلگرام هی شایعه می‌سازن، ملت هم فوروارد می‌کنن! یه کم فکر نمی‌کنن قبل از این که یه چیزی رو فوروارد کنن!