مسخره نیست اکانت اینستاگرام رو می‌فروشن؟ عکس یه آدم ناشناس رو می‌بینی، میری تو پروفایلش می‌بینی فالوش می‌کنی! طرف هم ۴ تا عکس بیشتر نداره.