امروز داریم می‌ریم یه جایی که به دره دایناسورها معروفه. بزرگترین موزه دایناسورهای کانادا هم همون جاست.