سفر عالی بود. حسابی چسبید. منظره‌های فوق‌العاده تو مسیر، طبیعت عجیب و غیرعادی اون منطقه (غیرعادی برای آلبرتا) و موزه محشرش.