چقدر خوبه وقتی می‌بینی یکی به آرزوش رسیده و خوشحاله.