الان ملت بازی بکنن یا نکنن فرقی به حال بچه‌های سوری داره؟ بازی نکردن مشکلی رو حل می‌کنه؟