انگار تو یه مرکز خرید تو #مونیخ #آلمان تیراندازی شده!