بعضی‌ها اینجا رسالت دارن از بی‌بی‌سی دفاع کنن؟ https://t.co/RjXzJhZdyf