بعد از حمله آمریکا هم نوشتم چرا بی‌بی‌سی گیر داده به تبار افغان طرف. الان هم ربطی نداره این طرف ایرانیه. کسی رو نمی‌شناسید برچسب الکی نزنید!