کار اینایی که به زور می‌خوان بگن عامل حمله مونیخ ایرانی بوده نه آلمانی به اندازه افتخار کردن به کسی که یه ربط دوری به ایران داره مسخره است!