به جای عذرخواهی بابت گندی که حزب دموکرات زده، دارن فرافکنی می‌کنن :))