رئیس کمیته ملی حزب دموکرات، بعد از رسوایی ایمیل‌ها گفته که پس از پایان مجمع ملی حزب از سمتش استعفا میده. https://t.co/b3Zv7zY5Bu